avator

{{userAccount}}

ยินดีต้อนรับสู่ BenQ Academy

ตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ และเริ่มเรียนรู้ตามที่คุณต้องการ

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายหน้าที่ของคุณได้ดีที่สุด?

 • Teacher

  ครู

 • IT

  ไอที

 • Trainer

  เทรนเนอร์

 • Other

  อื่นๆ

This field is required.

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณ

 • {{tag.tagName}}

กลับ

พร้อมแล้ว!

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลาในบัญชี > การตั้งค่าเนื้อหา หรือโดยการคลิกไอคอนที่มุมบนขวาของหน้า

หลักสูตร 4 - เริ่มต้นใช้งาน BenQ Board Pro - RP02

เมื่อเสร็จสิ้นหัวข้อและแบบทดสอบทั้งหมดแล้ว คุณจะได้รับรางวัลความสำเร็จ

เนื้อหาบทเรียน

Lesson {{lessonindex+1}}: {{lesson.lessonTitle}}

{{lesson.lessonDescription}}
{{ finishedTopicRatio}} %
เสร็จสมบูรณ์
{{finishedTopicCounts}} จาก {{allTopicCounts}}
หัวข้อที่เสร็จสมบูรณ์
 • {{tag}}