avator

{{userAccount}}

Welkom bij de BenQ Academy

Stel in een paar eenvoudige stappen uw profiel in en begin in uw eigen tempo te leren.

Welke van de volgende omschrijft het best uw rol?

 • Teacher

  Leraar

 • IT

  IT

 • Trainer

  Trainer

 • Other

  Andere

This field is required.

Selecteer de onderwerpen waarin je geïnteresseerd bent om je leerervaring te personaliseren.

 • {{tag.tagName}}

Terug

Je bent helemaal klaar!

Je kunt je voorkeuren op elk moment bewerken in Account > Inhoudsvoorkeuren of door op het pictogram in de rechterbovenhoek van de pagina te klikken.

{{title}}

Privacybeleid

BenQ Corporation en onze dochterondernemingen ("BenQ", "wij", "ons", "onze") zijn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in verband met consumenten- en professionele elektronicaproducten en services van BenQ wereldwijd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten gegevens wij verzamelen en bewaren, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Het beschrijft ook hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen of zorgen heeft over deze informatie.

Account beheerd door uw organisatie

Veel van onze producten zijn bedoeld voor gebruik door organisaties via BenQ Identity and Access Management (hierna te noemen "IAM" of "Service"). Wanneer de Service aan u beschikbaar wordt gesteld via uw organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever), is uw organisatie de beheerder van de Service en verantwoordelijk voor de accounts en/of Service-sites waarover zij de controle heeft. Als dit het geval is, is uw gebruik van de Service ook onderworpen aan het beleid van die organisatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van de organisatie van een beheerder, die kunnen afwijken van dit beleid.

 

Beheerders kunnen:

 • vereisen dat je het wachtwoord van je account opnieuw instelt;
 • uw toegang tot de Services beperken, opschorten of beëindigen;
 • toegang krijgen tot informatie in en over je account;
 • toegang te krijgen tot informatie die is opgeslagen als onderdeel van uw account of deze informatie te bewaren

 

In sommige gevallen kunnen beheerders ook:

 • de toegang tot uw account beperken, opschorten of beëindigen;
 • uw informatie, inclusief profielinformatie, wijzigen;
 • uw vermogen om informatie te bewerken, beperken, wijzigen of verwijderen beperken

Zelfs als de Service op dit moment niet door een organisatie aan u wordt beheerd, of als u een e-mailadres gebruikt dat door een organisatie is verstrekt (zoals uw e-mailadres op het werk) om toegang te krijgen tot de Service, kan de eigenaar van het domein dat aan uw e-mailadres is gekoppeld (bijvoorbeeld uw werkgever) op een later tijdstip administratieve controle over uw account en het gebruik van de Service uitoefenen. U wordt op de hoogte gesteld als dit gebeurt.

Als u niet wilt dat een beheerder controle heeft over uw account of het gebruik van de service, kunt u met onze service uw account bij de service deactiveren of uw persoonlijke e-mailadres gebruiken om u te registreren voor of toegang te krijgen tot de service.

Neem contact op met uw organisatie of raadpleeg het organisatiebeleid van uw beheerder voor meer informatie.

Informatie die we verzamelen

BenQ kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen. U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde soorten informatie niet te verstrekken, maar dit kan de functionaliteit van sommige services beïnvloeden.

Informatie die u ons rechtstreeks verstrekt

Sommige van onze diensten kunnen u vragen om informatie over uzelf aan ons te verstrekken. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om basisinformatie over u te verstrekken om een account of profiel op te zetten, zoals uw naam en e-mailadres. En wanneer u een van onze producten of diensten koopt, registreert, opstuurt voor reparatie of retourneert, vragen we u om de nodige informatie te verstrekken, zoals uw contactgegevens, leveringsdatum, plaats van aankoop en betalingsinformatie. Daarnaast kunt u via sommige van onze diensten communiceren met onze medewerkers van de klantenservice. Deze communicatie wordt opgeslagen in en verzonden via onze systemen.

Gegevens die we kunnen verzamelen wanneer u producten en diensten van BenQ gebruikt

We verzamelen informatie over je gebruik van onze producten of diensten via software op je apparaat en op andere manieren. Dit kan informatie over je apparaat zijn, zoals je hardwaremodel, informatie over de hardware van je apparaat, IMEI-nummer en andere unieke apparaat-id's, telefoonnummer, serienummer, verkoopcode, toegangsregistratie, huidige softwareversie, MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), MAC-adres, IP-adres, cookies, pixels, abonnementsinformatie, versies van besturingssystemen en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de services.

Informatie die we kunnen verzamelen uit andere bronnen

We kunnen informatie over u ontvangen van openbare en commercieel beschikbare bronnen, die we kunnen combineren met andere informatie die we van of over u ontvangen. We kunnen ook informatie over u ontvangen van sociale netwerkservices van derden wanneer u ervoor kiest om verbinding te maken met deze services.

Andere services die u aan uw account koppelt

We ontvangen informatie over u wanneer u of uw beheerder een service van derden koppelt aan onze Service. Als u bijvoorbeeld een account aanmaakt of inlogt op de Service met uw Google-referenties, ontvangen we uw naam en e-mailadres zoals toegestaan door uw Google-profielinstellingen om u te verifiëren. U of uw beheerder kunnen onze Service ook integreren met andere services die u gebruikt, bijvoorbeeld om u via onze Service toegang te geven tot bepaalde inhoud van een derde partij en deze openbaar te maken en te bewerken. U kunt onze service bijvoorbeeld machtigen om documenten van een derde partij te openen en weer te geven binnen de interface van de service. De informatie die wij ontvangen wanneer u onze service koppelt aan of integreert met een service van een derde partij, is afhankelijk van de instellingen, machtigingen en het privacybeleid van die service van een derde partij. U dient altijd de privacy-instellingen en mededelingen in deze diensten van derden te controleren om te begrijpen welke gegevens aan ons kunnen worden bekendgemaakt of met onze service kunnen worden gedeeld.

Als een Google API is geïntegreerd met onze Services, zal het gebruik en de overdracht van informatie ontvangen van Google API's naar een andere app voldoen aan Google API Services User Data Policy, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

Hoe BenQ de verzamelde informatie gebruikt

BenQ kan de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

Dienstverlening en ontwikkeling

BenQ kan de verzamelde informatie gebruiken om de producten, services of functie te leveren die u aanvraagt. Deze verwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen u en BenQ. We kunnen ook meer over onze klanten te weten komen zodat we op maat gemaakte content kunnen leveren en gepersonaliseerde services kunnen aanbieden op basis van uw eerdere activiteiten op onze services. Daarnaast helpt de informatie ons te begrijpen hoe u onze services gebruikt, zodat we uw ervaring kunnen verbeteren en nieuwe producten en services kunnen ontwikkelen. We baseren deze verwerking op onze legitieme belangen om onze producten en diensten te ontwikkelen om beter te voldoen aan de eisen van de klant, om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen, om identiteitsbeheer te ontwikkelen en om de netwerk- en informatiebeveiliging te versterken. Op basis van uw toestemming kunnen we ook contact met u opnemen over producten, diensten of andere aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn.

 

Informatie over u delen

Wij kunnen uw informatie delen met bedrijven die gerelateerd zijn aan BenQ Corporation door gemeenschappelijk eigendom of beheer (d.w.z. (i) BenQ Corporation, (ii) elk bedrijf waarvan 50% of meer van de uitstaande aandelen eigendom zijn van BenQ Corporation, direct of indirect, en (iii) elk bedrijf met de naam "BENQ" als onderdeel van de handelsnaam). Wij kunnen ook gebruik maken van externe serviceproviders om informatie namens ons te verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden. Onze filialen en serviceproviders werken uitsluitend volgens onze instructies, in overeenstemming met dit beleid en zijn onderworpen aan passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen.

 

Beheerde accounts en beheerders

Als u zich registreert voor of toegang krijgt tot de service via een e-mailadres met een domein dat eigendom is van uw werkgever of organisatie of als u dat e-mailadres koppelt aan uw bestaande account en een dergelijke organisatie een account of site wil opzetten, kan bepaalde informatie over u, zoals uw naam, profielfoto, contactgegevens, inhoud en eerder gebruik van uw account toegankelijk worden voor de beheerder van die organisatie en andere gebruikers van de service die hetzelfde domein delen. Als u beheerder bent van een bepaalde site of groep gebruikers binnen de service, kunnen wij uw contactgegevens bekendmaken aan huidige of vroegere gebruikers van de service om service-gerelateerde verzoeken te vergemakkelijken.

 

Internationale overdracht van uw gegevens

Uw gebruik van onze diensten zal gepaard gaan met de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens buiten het land waar u woont, in overeenstemming met dit beleid. Houd er rekening mee dat de gegevensbeschermingswetten en andere wetten van andere rechtsgebieden waarnaar uw gegevens kunnen worden overgedragen mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbeschermingswetten hebben als die in het land waar u zich bevindt. We zullen passende maatregelen nemen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven. Dergelijke maatregelen omvatten het gebruik van Standaard Contractuele Clausules om de overdracht van gegevens buiten de EU te waarborgen.

 

Wettelijke rechtvaardiging voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag van BenQ voor het verwerken van persoonsgegevens omvat verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen u en BenQ of die noodzakelijk is voor de legitieme belangen van BenQ, of die gebaseerd is op uw toestemming die vervolgens kan worden ingetrokken door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het gedeelte "Contact" van dit Privacybeleid. Wanneer wij verwerking baseren op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is gebaseerd op toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Toegang tot uw informatie en uw rechten

Je hebt het recht om details op te vragen over de informatie die we over je verzamelen en om ons te verzoeken onnauwkeurigheden in die informatie te corrigeren, om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking, en om toegang te vragen tot, of de verwijdering of overdraagbaarheid van je informatie. U kunt uw informatie bekijken, corrigeren, wijzigen of verwijderen door naar [Mijn account] te gaan. U kunt ook andere verzoeken indienen, zoals het verkrijgen van een kopie van uw informatie die u aan ons hebt verstrekt, door een bezoek te brengen aan https://www.benq.com/nl-nl/business/support/contact-us.html. Als u verzoekt om verwijdering van persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract tussen u en BenQ, erkent u dat u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van onze services. Wij kunnen ook weigeren om uw verzoek in te willigen wanneer dit is toegestaan door de wet (zoals wanneer u verzoekt om verwijdering van een account dat wordt onderzocht om veiligheidsredenen). Andere redenen waarom uw privacyverzoek kan worden geweigerd, zijn als het de privacy van anderen in gevaar brengt, lichtzinnig of vexatoir is, of extreem onpraktisch zou zijn.

Bewaren van gegevens

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit betekent dat wij informatie over u verwerken en bewaren voor ten minste de duur dat de informatie wordt gebruikt om u een dienst te verlenen. Ondanks uw verzoek om verwijdering behoudt BenQ zich het recht voor om de overgebleven persoonlijke gegevens, of een relevant deel daarvan, gedurende enige tijd te bewaren in de administratie en archieven van BenQ, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, maar BenQ zal deze gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar

Onze producten en diensten zijn alleen toegankelijk voor personen van 13 jaar en ouder. Behoudens voor zover wettelijk vereist, verzamelt, bewaart of openbaart deze website niet bewust uw persoonlijke gegevens als u jonger bent dan 13. BenQ is van mening dat kinderen die het internet gebruiken speciale bescherming nodig hebben en wij dringen er bij ouders of voogden op aan om hun kinderen uit te leggen hoe het zit met de veiligheid op het internet. Ouders worden aangespoord om tijd online door te brengen met hun kinderen om vertrouwd te raken met de soorten inhoud die beschikbaar is op het internet. Er zijn controletools beschikbaar van online diensten en softwarefabrikanten om een veiligere omgeving voor kinderen te creëren.

Neem contact met ons op

Als je specifieke vragen hebt, neem dan contact met ons op:

 • BenQ Europe B.V.
 • Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, The Netherlands
 • Phone: +886-2-2727-8899
 • Fax: +31-88-888-9299

Of bezoek https://www.benq.com/nl-nl/business/support/contact-us.html